Filius Fortunae

Idź do spisu treści

Menu główne:

Idea:

Stowarzyszenie działa w oparciu o idee wsparcia dzieci, młodzieży oraz wychowawców. Przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz ich prawidłowa forma jest czynnikiem decydującym o postawie młodego człowieka w jego późniejszym dorosłym życiu. Wszyscy mamy też świadomość że dziecko jest narażone na wiele nieprawidłowych form przekazu i nie potrafi ich zweryfikować. Nielimitowany przekaz treści z TV, Internetu wszechobecnych reklam wprowadza wg nas chaos informacyjny w głowie młodego odbiorcy a wychowawcy często nie mają świadomości co tak naprawdę utrwala się w głowie dziecka.

Cele:

Stowarzyszenie FF ma na celu dostarczenie limitowanej informacji w przyjaznej formie dla młodego odbiorcy. Wyszliśmy z założenia iż dziecko i wychowawcy w niedostateczny sposób odczytują otaczającą rzeczywistość a wpływ na to ma wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Chcemy w oparciu o doświadczenia nauczycieli, lekarzy i specjalistów przekazywać informację dla dzieci która wprowadzi z jednej strony prawidłowość postaw a z drugiej zadowolenie wychowawców z prawidłowego rozwoju dziecka.

Sposoby realizacji celów:

Sposobem na przyjazny przekaz w naszej ocenie jest utworzenie radia nadającego audycje o charakterze edukacyjno-wychowawczym skierowanego do dzieci w przedziale wiekowym 6-13 lat. Uważamy że radio jako narzędzie XX wieku ciągle posiada niezgłębioną moc przekazu nie absorbując odbiorcy w nadmierny sposób. Radio nie wymaga skupienia całej uwagi i wszystkich zmysłów. Nie jest czynnikiem decydującym o miejscu przebywania w domu. Nie wymaga odłożenia obowiązków domowych, zabawy czy nauki jak w przypadku włączonego TV czy Internetu. Chcemy by ta forma przekazu przeżyła renesans w świadomości młodego odbiorcy.

Forma działalności:

Stowarzyszenie FF działając w formie Non Profit chce zebrać fundusze na uruchomienie projektu o nazwie Radio Drops. Projekt zakłada zmobilizowanie ludzi i firm dobrej woli wokół projektu i jego sfinansowanie. Wszystkim, którym jest bliska taka idea z góry dziękujemy za wsparcie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego